Stichting Stagiaires Cebu

...because help matters

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Welkom op de site van SSCEBU in wording

Initiatiefnemer stageproject geëerd met eredoctoraat

Filippijnse studenten met Haarlemmermeers verleden studeren af in horticultuur

HAARLEMMERMEER - Achttien Filippijnse studenten, die in het kader van de relatie tussen Haarlemmermeer en Cebu stage hebben gelopen bij land- en tuinbouwbedrijven in de regio, zijn in2010 afgestudeerd. Gerard Stokman van de Stichting Stagiaires Cebu (SSCebu) was bij de ceremonie aanwezig. Stokman, die in 2004 het initiatief nam voor het stageproject, werd tijdens deze gelegenheid geëerd met een eredoctoraat in Technology Management.

Sinds het begin van 2010 is de samenwerking met de Cebuaanse land- en tuinbouwuniversiteit Cebu Technology University flink uitgebreid. Al sinds 2004 bestaat er een stageprogramma dat Filippijnse studenten de mogelijkheid geeft ervaring op te doen in Haarlemmermeer, maar de recentelijk opgerichte SSCebu heeft extra invulling aan dit programma gegeven. Zo is de stichting hard bezig om in samenwerking met het Water Resource Center van de University of San Carlos een waterproject te realiseren op de campus van de universiteit. In de eerste plaats zal dat resulteren in de aanwezigheid van goed drinkwater; op de langere termijn moet dit project ook de realisatie van studentenhuizen met toilet en douches mogelijk maken. Een ander nieuw initiatief is het verstrekken van beurzen voor vervolgopleidingen aan getalenteerde studenten die in Haarlemmermeer een praktijkstage hebben gedaan. Tijdens hun verblijf op Cebu hebben Koning en Stokman drie van dit soort beurzen verstrekt aan zeer gemotiveerde studenten.

Twee bestuursleden van SSCebu konden tijdens hun verblijf ook getuige zijn van de vruchten die het stageproject heeft afgeworpen: achttien studenten die in Haarlemmermeer stage hebben gelopen ontvingen hun diploma. Tijdens de ceremonie werd Stokman verrast met een hoge onderscheiding. Als erkenning voor zijn carrière in de agrarische sector, zijn tomeloze inzet voor het studentenproject, en daarmee zijn belangrijke bijdrage aan het verspreiden van kennis aan Filippijnse studenten, onderscheidde het universiteitsbestuur hem met een eredoctoraat in Technology Management. In zijn dankwoord moedigde hij ontroerd alle aanwezige studenten aan om ook na het verkrijgen van hun diploma enthousiast te blijven over hun studie en werk, en hun best te doen om elke mogelijkheid die ze krijgen aan te grijpen.

 

Eredoctoraat in Technology Management voor Gerard Stokman.

 

Stichting Stagiaires Cebu ambitieus van start

Stageproject land- en tuinbouwstudenten Cebu verder uitgebreid


   Met de Stichting Stagiaires Cebu (SSCebu) is de relatie tussen Haarlemmermeer en de Filippijnse zusterstad Cebu City verder verdiept. De stichting gaat een directe samenwerking aan met Cebu Technological University, faculty in agriculture. De stichting beoogt de studenten te ondersteunen in het opdoen van kennis en ervaring in de agrarische studierichting en de huisvesting- en onderwijsomstandigheden van de studenten te verbeteren.

De stichting die onafhankelijk werkt van Vereniging Haarlemmermeer Cebu (VHC) biedt een stageprogramma voor studenten van de Cebuaanse universiteit. Inmiddels hebben al twintig groepen studenten een half jaar ervaring opgedaan bij land- en tuinbouwbedrijven in de regio. Ook verstrekt de stichting studiebeurzen aan getalenteerde studenten en microkredieten aan oud-stagiaires die op Cebu een eigen bedrijf willen beginnen. De éénentwintigste groep student komt van de universiteit op het eiland Leyte dat in november 2013 zo zwaar getroffen werd door de cycloon Hayan.

Lees meer...
 

Choose your language

Inlog redacteur

Deze inlog is uitsluitend voor redacteuren van de website.


Navigatie

Home

Het laatste nieuws eerst